הלוואה 100000

ההלוואות שניתנו לעובדים נקראות הלוואות מועדפות. זוהי הלוואה שנעשו על ידי הנציג שלך או עובדים. זה יכול להיות גם אשראי לעובד הקודם או יחסיהם. שיעור הריבית שאתה גובה הוא אפס או נמוך מהשיעור שנקבע מראש על ידי הכנסות. הלוואה מסוימת היא יתרון מסוג.

אם אתה בענין מתן הלוואות לחברה הכללית, זה לא יתרון בעין אם: שיעור אתה גובים לכלל האוכלוסייה נמוך מהשיעור שנקבע על ידי הכנסות, העובד שלך הוא מחויב על ידי שיעור ממך תשלום לאנשים בכלל.

הערכת הריבית היא הניגוד בין תככים אתה גובים, לבין שיעור מוגדר מראש על ידי נותן את ההלוואה. אתה צריך לנכות PAYE מן העובדים שלך פיצוי לאור הערכה זו. במקרה שההלוואה היא מקדמה מיוחדת, הערך המוערך הוא הסכום המצטבר של ההלוואה. אתה יכול לתת את היתרון של עובד התפטר. במידה ותעסוקה זו מקבלת ממך קצבה, נכה את ההערכה על הריבית מאותה פרשה
ניתן לחשב את הריבית הנגבית גם על: השוויון הפוחת, ההתאמה הרגילה לשנה (השווה הפתיחה בנוסף לסוף התאמת, מופרדים על ידי 2), התקופה ההלוואה היה נגיש באותה שנה. ההלוואה עשויה להיות עניין הביתה במוקדמות. בהנחה שזה המצב, אתה נדרש לקבל ביטוי מסומן מן העובד שלך המאשר את זה.

אם תחליט לתת הלוואות לעובדים, יש כמה שלבים ייתכן שיהיה עליך לשקול. הם כוללים שמירה על מרחק אסטרטגי מ "מחוץ הספר" הלוואות, מתן הלוואות מחוץ הספר (OTB) זיכויים. הבעלים רואה את זה כדי להיות קצת עזרה לעובד ואף אחד מהצדדים מבין כי יש הערכה והשלכות חוקיות בעת ביצוע מקדמה. בעקבות ארכיון הלוואה מנוסח על ידי עורך דין יכול להיות חכם מחשבה. אם אתה מתכוון לעשות את זה יותר מפעם אחת, דוח זה יכול למלא כחוזה סטנדרטי עבור ההלוואות שלך. כמו כן להבטיח כי העובד מכיר בהלחנה כי הם מבינים את התנאים ומצבים של ההלוואה, במיוחד מה קורה במקרה שהם לא עושים תשלומים מבשר טובות.

על הסיכוי כי אתה מרגיש ליברלי וחושבים על מתן אשראי ללא ריבית לעצור את עצמך. למס הכנסה לא בחום לאמץ נקודות זכות חינם. הזנחה לחייב את עלות המימון הבסיסית כי ה- IRS חושב על התאמה, המכונה "שיעור הפדרלי המתאים" או AFR- יכול להפעיל חובות נוספות. מס הכנסה יכול להתייחס הריבית שאתה צריך טעונה עם זאת לא כמו השכר הראוי להערכה. לפעמים הלוואות ריבית אפס ניתן לראות כברכה, אשר יש הצעות הערכה הביתה. AFRs עבור סוגים שונים של זיכויים מופצים חודש עד חודש.